Facebook
Twitter
In English

ESRC palkkaa Opetusministeriön piloottiseuroille suunnatulla tuella kokopäiväisen nuorten valmennuspäällikön ja KSQ jatkaa moniarvoista toimintaansa hienolla Tähti Squash hallillaan, nyt aikuisten palveluun panostaen.

Squashseurana ESRC on Suomessa ensimmäinen, joka on palkkaamassa päätoimisen henkilön – nuorten valmennuspäällikön. Tukiraha 1.250 € / kk kattaa vajaat puolet palkkakuluista työssä, joka tukee voimakkaasti, mutta pitkäjänteisesti laajennutta seuran nuorten ja lasten ohjaus- ja valmennustoimintaa.
Seuran tukiorganisaatio on kunnossa ja erityisen luotettava. Innovatiivisuutta hankkeessa lisää yhteistyösuunnitelma Tapion Sulan kanssa.
Toiminnan ja talouden kannalta suunnitelmat ovat haasteellisia, mutta realistisia ja tuovat toteutuessaan suuren kehitysaskeleen ESRC:lle ja koko suomalaiselle squashille.

KSQ on jo vuosia ollut TähtiSquash-hallin vuokraaja talkoovoimin – hallioperaattori, joka hakee voimakkaasti kasvua Kuusankoskella suojellussa entisessä elokuvateatterissa.
Innovatiivinen aikuisten hyvinvointiin ja seuran jäsenmäärän lisäykseen ja tekijäresursseihin tähtäävä hanke on mielenkiintoinen, josta toivon mukaan kuulemme paljon lisää. Se on malli, jota useat sq-yksiköt voivat hyödyntää lähes sellaisenaan.

’Palkittu’ hanke on squashissa nykyisin harvinainen, kun siinä tarjotaan tavalliselle aikuiselle mahdollisuutta aloittaa ohjatusti ja harrastaa lajia organisoidusti ja edullisesti. Suunnitelma on kokonaisuudessaan toimiva ja realistinen.
’Markkina-alue’ Kuusankoski ympäristöineen on kokenut työttömyyttä ja aikuiset kaipaavat piristävää toimintaa, joka tarjoaa sosiaalista, fyysistä ja henkistä hyvinvointia.

ONNEA PALKITUILLE !
SQUASHLIITON HALLITUKSEN PUOLESTA,
Lotta ja Markku