Facebook
Twitter
In English

Ideana on perustaa matalan kynnyksen iltapäivätoimintaa mailapelikerhojen muodossa, joissa pääpaino on sulkapallossa ja squashissa. Kerhot ovat suunnattu 3-6-luokkalaisille. Ajatus lähti siitä, että liikuntahalleilla on iltapäivisin paljon tilaa ja mikä olisi parempi keino saada lisää käyttäjiä halleille, kuin tarjota näitä vapaita tunteja lapsille alhaiseen hintaan. Tätä kautta lisätään liikettä ja mahdollisesti saadaan lisää harrastajia seuroihin.

Tärkeintä on, että lapsilla on hauskaa ja he nauttivat kerhossa olemisesta.
Jokaisessa kerhossa toimii sekä sulkapallo että squashohjaaja. Toiminta on alkanut jo Myllypurossa, Talissa, Merihaassa, Kauniaisissa ja Lahdessa. Käynnistysmahdollisuuksia ja kiinnostusta on kartoitettu myös Oulun, Tapiolan, Jyväskylän, Kuopion ja Tampereen osalta.
Kerhojen ja lajiseurojen paikallisiksi tukijoiksi ja kumppaneiksi on pyritty saamaan kunnan liikunta- tai opetustoimi. Esimerkiksi Helsingin kaupungin liikuntaviraston EasySport-hanke on mukana mailapelikerhojen rahoittamisessa ja laajassa tiedottamisessa suoraan alakoulujen rehtoreille ja sitä kautta lasten huoltajille ja lapsille. EasySport mahdollistaa lasten ilmaisen tai hyvin edullisen toiminnan kymmenissä liikuntamuodoissa.
Hankkeessa on mukana Sulkapalloliitto, Squashliitto, sulkapallo- ja squashseuroja, kuntia ja tietysti liikuntahallit. Hankkeeseen haettiin rahoitusta opetusministeriöltä. Mikäli haluatte lähteä mukaan hankkeeseen, ota yhteyttä allekirjoittaneisiin. Päämäärämme on lisätä liikettä omalta osaltamme kohti maailman liikkuvinta kansaa 2020.
Lisätietoja antavat:

Squashliitto
Markku Hyrske
0400 468355
markkuhyrske(at)gmail.com

Sulkapalloliitto
Tommi Saksa
040 9401252
tommi.saksa(at)sulkapallo.fi