Facebook
Twitter
In English

Squashliiton hallitus on nimennyt Huippuvalmennuksen johtoryhmän toimikaudelle, joka päättyy 31.12 2016. Puheenjohtajana toimii Sami Elopuro ja jäseninä Kai Peltonen, Antti Paananen ja Simo Tarvonen. Heidän lisäkseen HJR:n kokouksiin osallistuvat virkansa puolesta miesten ja naisten maajoukkueiden valmentaja Tomi Niinimäki ja Squashliiton toiminnanjohtaja Hannu Mäkinen.

Mikä HJR on ja mitä se tekee?
· Hallituksen nimittämä asiantuntijaryhmä, jonka tehtävä on taata huippuvalmennuksen korkea laatu sekä squashin valmennustoiminnan selkeä suunta, vakaus ja läpinäkyvyys
· Nimitetään kalenterivuodeksi kerrallaan
· Päättää omista työskentelytavoistaan
· Valitsee maajoukkuevalmentajat kalenterivuodeksi kerrallaan ja tekee ehdotuksen työsopimuksista budjetin raameissa
· Valitsee maajoukkueet edustustehtäviin valmentajien esityksestä
· Hyväksyy joka vuosi 31.05. mennessä suunnitelman maajoukkueiden tapahtumista (edustustehtävät, leirit, sponsoritapaamiset) seuraavalle pelikaudelle, jotta nämä voidaan huomioida kilpailukalenteria laadittaessa
· Päättää apurahojen anomisesta, ts. mitä ja kenelle rahoja anotaan
· Päättää muista huippu-urheiluun liittyvistä kysymyksistä, tarvittaessa valmentajien esityksestä
· Urheilullisissa kysymyksissä HJR tekee päätökset itsenäisesti; jos päätöksillä on taloudellisia tai toiminnallisia vaikutuksia, HJR tekee esityksen hallitukselle (sähköpostilla), joka tekee lopullisen päätöksen.
· On maajoukkuevalmentajien esimies
· On toimiston esimies huippu-urheiluun liittyvissä kysymyksissä