Facebook
Twitter
In English

Suomen Squashliitto maksaa vapaamuotoista kirjallista anomusta vastaan 120€/päivä tukea (kentät, valmennus) alueleirejä järjestävälle seuralle. Ehtoina on, että 1) leirille osallistuu vähintään 6 junioria, 2) osallistujia pitää olla vähintään kolmesta eri seurasta ja 3) vähintään puolet osallistujista täytyy olla alle 13-vuotiaita. Maksimituki yhdelle seuralle on 6 päivää kalenterivuodessa (esim. 3 x 2pv leirit). Leirillä pitää olla squashliiton hyväksymä valmentaja. Päätös tuesta on harkinnanvarainen ja se tehdään 24 tuntia anomuksen lähettämisestä. Anomus lähetetään sekä toiminnanjohtajalle että nuorisopäällikölle.

Mika Monto
Toiminnanjohtaja

Tomi Niinimäki
Nuorisopäällikkö