Facebook
Twitter
In English

SQUASHIN ANTIDOPINGOHJELMA

1. OHJELMAN ARVOPERUSTA
Suomen Squashliiton antidopingohjelman perusarvot ovat periaatteet, jotka kiteytyvät sanonnoissa; fair play ja puhtaasti huipulle.

2. OHJELMAN TAVOITTEET
Squash on maailmanlaajuisesti osoittautunut lähes dopingvapaaksi lajiksi. Suomen Squashliiton työ on perustunut maajoukkuepelaajien testaukseen niin harjoitus- kuin kilpailutilanteissa sekä valmennusryhmille kohdistettuun säännölliseen tiedottamiseen.
Antidopingohjelman tavoitteeksi on asetettu:
1. Ennaltaehkäisy liitto-, seura- ja pelaajatasolla
2. Tiedottaminen liitto-, seura- ja pelaajatasolla
3. Liitto avustaa ADT:aa mm. antaen tarvittavat aikataulu- ja kontaktitiedot
(Testausten järjestäminen siirtyy 1.1.2004 ADT:n vastuulle)
Squashliitto sitoutuu lisäksi noudattamaan niin Kansainvälisen Squashliiton kuin muiden kansainvälisten ja kansallisten tahojen antidopingohjeistusta.

3. TOIMINTA JA TOIMENPITEET
Squashliiton antidopingohjelma on tarkoitettu liiton ja sen seurojen luottamus- ja toimihenkilöille sekä urheilijoille ja valmentajille. Ohjelmaa toteuttavat liiton hallitus, valmennuksen johtoryhmä, valmentajat ja maajoukkuetason urheilijat. Seurannasta vastaa valmennuksen johtoryhmän (VJR) puheenjohtaja.

3.1. Ennaltaehkäisevä toiminta
Koulutus
Antidopingtyö on liitetty squashin valmentajakoulutukseeen vuoden 2003 syksyllä.
Tiedotus
Antidopingtoimikunnan ”Kielletyt lääkaineet ja menetelmät urheilussa” julkaisun jakelu urheilijoille, valmentajille ja seuroille
Liiton säännöissä olevista doping-pykälistä ja rangaistuskäytännöstä tiedottaminen urheilijoille, valmentajille ja seuroille sisältäen kohdan “Erivapaus squashpelaajan lääkityksessä”.
Antidopingohjelmasta tiedottaminen urheilijoille, valmentajille ja seuroille liiton internet-sivuilla sekä maajoukkueurheilijoille jaettavissa tiedotteissa.
Sopimukset
Maajoukkueryhmän urheilijat allekirjoittavat sitoumuksen, jonka mukaan he ovat saaneet tiedon voimassaolevista antidopingohjeista ja liiton antidopingohjelmasta.
Säännöt
Liiton säännöt sisältävät hyväksytyt doping-pykälät.

3.2. Testaus
Testausten järjestäminen siirtyi 1.1.2004 ADT:n vastuulle. Liitto avustaa ADT:aa mm. antaen tarvittavat aikataulu- ja kontaktitiedot.

3.3. Toiminta kriisitilanteissa
Dopingtapauksissa päätöksenteosta vastaa liiton hallitus.
Tiedottamisesta vastaavat liiton puheenjohtaja ja VJR:n puheenjohtaja.

4. ORGANISAATIO
Päävastuu antidopingtoiminnasta on liiton hallituksella, mutta käytännön tasolla toimintaa johtaa VJR:n puheenjohtaja yhdessä toiminnanjohtajan kanssa.
Antidopingohjelmaan kuuluvat tehtävät
– Koulutus ja tiedottaminen sekä ohjeiston päivitykset ja jakelu
– Sännöistä ja rangaistuskäytännöstä tiedottaminen
– Urheilijasitoumusten tekeminen
– Antidopingohjelman seuranta ja raportointi
– Pelaajien ohjelman ja tarpeellisten yhteystietojen toimittaminen ADT:lle testien järjestämiseksi

5. VOIMAVARAT
Liiton henkilö- ja talousresurssien pienuuden vuoksi antidopingtoiminta keskittyy edellä oleviin toimenpiteisiin. VJR:n puheenjohtaja yhdessä toiminnanjohtajan kanssa hoitavat käytännössä ohjelman toteutumisen liiton hallituksen tukemana.
Talousarvioon varataan vuosittain ohjelman vaatima summa.

6. SEURANTA
Seurannassa VJR keskittyy seuraaviin tuloksiin:
– Testien määrät ja tulokset
– Koulutus
– Tiedotus
– Urheilijasitoumukset
Toteutumista seurataan kaksi kertaa vuodessa, kevät- ja syyskauden päättyessä, jolloin VJR raportoi hallitukselle antidoping-toiminnan.
Pelikauden päättyessä (kesäkuu) VJR tekee myös ehdotuksia ohjelman mahdollisesta kehittämisestä.

SSqL toukokuu 2005

LIITTEET

Liite I Kilpailumääräysten kohta antidopingtoiminnasta
Liite II Erivapaus squashpelaajan lääkityksessä

Liite I Suomen Squashliiton Antidopingohjelmaan

KILPAILUMÄÄRÄYSTEN KOHTA ANTIDOPINGTOIMINNASTA

Edellytyksenä kilpailuihin osallistumiseen on lisäksi, että urheilijat noudattavat Suomen Antidopingtoimikunnan ja Maailman Squashliiton (WSF) dopingsääntöjä. Kaikkia urheilijoita, valmentajia ja toimitsijoita velvoitetaan tutustumaan heitä koskeviin dopingsääntöihin. Tiedot urheilussa kielletyistä dopingaineista ja – menetelmistä löytyvät Suomen Antidopingtoimikunnan (ADT) vuosittaisesta julkaisusta ”Kielletyt lääkaineet ja menetelmät urheilussa” sekä ADT:n kotisivuilta www.antidoping.fi.

Jollei Maailman Squashliitto (WSF) ole päättänyt ankarammista rangaistuksista, minimirangaistukset dopingrikkomuksissa ovat:
1. Määräaikainen kilpailukielto (pääasiassa 2 vuotta ensimmäisestä dopingrikkomuksesta)
2. Elinikäinen kilpailukielto toistuvasta dopingrikkomuksesta.
3. Suomen Antidopingtoimikunnan lausunnon perusteella varoitus.

Liite II Suomen Squashliiton Antidopingohjelmaan

ERIVAPAUS SQUASHPELAAJAN LÄÄKITYKSESSÄ

Mikäli terveyden ylläpitämiseen tai sairauden hoitoon ei ole saatavilla sallittua lääkettä, lääkitykseen voidaan hakea erivapautta, jonka avulla urheilija saa käyttää kyseistä kiellettyä lääkitystä.

Erivapauden myöntäminen

Erivapaus voidaan myöntää kaikille Suomen antidopingsäännöstön piiriin kuuluville urheilijoille. Erivapaus voidaan myöntää kaikkien vakavahkojen tautien ja häiriöiden hoitoon. Erivapauden voi saada taannehtivasti vain seuraavissa tilanteissa:

1. Kun lääkkeen tai menetelmän käyttö on ollut välttämätöntä akuutissa lääketieteellisessä hätätilanteessa.
2. Kun lääkkeen tai menetelmän käyttö on tapahtunut ennalta-arvaamattomassa äkillisessä tilanteessa, jolloin urheilijalla ei ole ollut aikaa tai mahdollisuutta jättää erivapausanomusta tai valvontalautakunnalla ei ole ollut aikaa tai mahdollisuutta käsitellä erivapausanomusta ennen dopingtestiä.

Erivapautta anotaan erivapausanomuslomakkeella, jota saa Suomen Antidoping-toimikunnan ADT ry:n toimistosta tai tulostamalla ne ADT:n internetsivuilta (www.antidoping.fi), Maailman Antidopingtoimisto WADA:n (www.wada-ama.org) tai kansainvälisen lajiliiton internetsivuilta. ADT:n sivuilla löytyy myös kaikki tarvittava informaatio erivapaushakemusta täytettäessä.

Määräykset koskien pelaajan tasoa

Kansallinen taso
Erivapausmenettely koskee squashissa SM-kilpailuiden yleiseen luokkaan osallistuvia miehiä ja naisia, junioreiden ja senioreiden SM-kilpailuihin osallistuvia pelaajia sekä SM-liigan mestaruussarjassa pelaavia pelaajia.

ADT tarkistaa tarvittaessa muiden urheilijoiden kohdalla mahdollisen dopingtestianalyysin positiivisen tuloksen johdosta, että lääkityksen käyttö on lääketieteellisesti perusteltua ja välttämätöntä.

Kansainvälinen taso
Kansainvälisen tason urheilijoiden ja kansainvälisiin urheilutapahtumiin osallistuvien urheilijoiden erivapautta koskevat lupahakemukset ja ilmoitukset on urheilijan toimitettava kansainväliselle lajiliitolleen iästä riippumatta (maajoukkueet eri ikäryhmissä ja muut kansainväliseen kilpailutoimintaan osallistuvat). Squashissa lupahakemuksen ja ilmoituksen voi tehdä ADT:n kaavakkeella, jonka oikeaksi todistettu kopio lähetetään kansainvälisen lajiliiton World Squash Federation:n antidoping komitealle.