Facebook
Twitter
In English

Squashliitto onnittelee kaikkia keväällä 2011 taitomerkkejä suorittaneita. Merkin suorittaneet juniorit saavat tunnustuksena suoritetuista taitomerkeistä pinssin. Keväällä merkin suorittivat:

Täydellinen lista merkin suorittaneista

Valkoinen:
Emma Reponen ESRC
Elmo Torppa ESRC
Santiago Gonzales ESRC
Petra Sjögren ESRC
Anton Manninen ESRC
Jasper Manninen ESRC
Jenna Puolakka ESRC
Kristiina Moilanen SC-Ruka
Heli Savilaakso SC-Ruka
Sasu-Matti Moilanen SC-Ruka
Tuomas Jaurakkajärvi SC-Ruka
Lauri Nevala SC-Ruka
Jasper Murtovaara SC-Ruka
Leena Tasala SC-Ruka
Antti Niemi SC-Ruka
Rosa Vartiainen SC-Ruka
Sofia Manninen SC-Ruka
Matilda Malassagne SC-Ruka
Onni Niskala SC-Ruka
Salla Serenius HSK
Petteri Rahikainen HSK
Jasper Pasanen HSK
Matias Rönkä SqK
Miska Rönkä SqK
Tuukka Korhonen SqK
Joni Kuosmanen SqK
Santeri Soininen SqK
Oona Soininen SqK
Elias Mertanen SqK
Joonas Mykkänen SqK
Samir El Qortobi SqK
Helmi Takala TSK
Anton Tietäväinen TSK
Leo Paatelainen HSRC
Patrick Kasen HSRC
Nicholas Brown HSRC
Daniel Nyman HSRC
Tino Takamäki HSRC
Ville Muhonen HSRC
Villehart Voor-Voort HSRC
Niko Saukko HSRC
Henry Puura HSRC
Miko Puolakanaho HSRC

Harmaa:
Katri Aalto-Setälä ESRC
Lauri Hemiö ESRC
Anni Lehikoinen ESRC
Samuli Niskala SC-Ruka
Altti Hartikainen SqK
Oskari Lindqvist SqK
Amanda Abdelhamid SqK
Veikko Herola SqK
Ville Koskinen SqK
Aleksanteri Hartikainen SqK
Teemu Salo SqK
Henrietta Huuhka SqK
Minna Mäkelä TSK
Laura Ylikoski TSK
Mikko Ylikoski TSK
Sakura Parmonen TSK
Panu Tolppi TSK
Eero Tehomaa TSK
Teemu Mankinen OSK
Saana Valasma OSK
Iida Takaluoma OSK
Niko Temisevä MiSq

Purppura:
Leevi Kaunisto ESRC
Helmi Takala TSK
Laura Ylikoski TSK
Panu Tolppi TSK