Facebook
Twitter
In English

SSqL:n edustusmääräykset

1. Pelaaja voi samanaikaisesti olla jäsenenä useammassa Suomen Squashliittoon kuuluvasa seurassa

2. Edustusta koskeva pelikausi alkaa kesäkuun 1. päivänä ja päättyy toukokuun 31. päivänä

3a. Pelaaja ei saa kilpailussa (ei yleisissä eikä seurojenvälisissä) alla mainittuja poikkeuksia lukuunottamatta edustaa muuta kuin yhtä liittoon kuuluvaa seuraa saman pelikauden aikana. Edellämainitusta riippumatta saa sotakoulun, korkeakoulun, lukion tai muun oppilaitoksen oppilas, tai yrityksen, laitoksen tai vastaavan sisäisen urheiluseuran jäsen edustaa ao. urheiluseuraa.
3b. Pelaaja voi anoa seuransa suostumuksella SSqL:n kilpailuvaliokunnalta lupaa saada siirtyä kesken pelikautta edustamaan toista seuraa
3c. Aina siirtyessään edustamaan toista seuraa pelikauden vaihtuessa pelaajan on lähetettävä uuden seuran välityksellä ilmoitus siirtymisestään (seurasiirtoanomus) kilpailuvaliokunnalle. Tässä tarkoitettuun ilmoitukseen ja edellisessä kohdassa mainittuun anomukseen on liitettävä entisen seuran todistus siitä, että asianomainen on täyttänyt kaikki velvollisuutensa entistä seuraa kohtaan.

4. Osallistumista varten ulkomailla pidettäviin kilpailuihin tai jonkin maan kansainvälisiin mestaruuskilpailuihin on seuran lisäksi jokaisessa tapauksessa saatava liitolta lupa ilmoituksen lähettämiseen.
Tämä määräys ei koske kansainvälisten pelaajajärjestöjen (PSA/WSA) jäseniä, kun he osallistuvat järjestöjensä alaisiin kilpailuihin.
Jos liiton ulkomaille lähettämä edustuspelaaja haluaa siellä osallistua muihin kilpailuihin kuin niihin, joihin hänet on lähetetty, on sitä varten saatava liitolta lupa.
Pelaajan velvoitteet kilpailuun ilmoittautumisesta on määritelty SSqL:n kilpailumääräysten
kohdassa 15 ja liiton ohjeissa osanotosta ja osanottomaksusta.

5. Liiton tai liittoon kuuluvan seuran järjestämiin I- ja II-tason, V-, A-, B-, C- ja D-luokan sekä SSqL:n mestaruuskilpailujen säännöissä mainittujen luokkien kilpailuihin saavat osallistua ainoastaan liittoon tai muun maan squashliittoon kuuluvien seurojen jäsenet. Liittoon kuuluvan seuran jäsen ei saa osallistua liittoon kuulumattoman seuran järjestämiin kansainvälisiin tai kansallisiin henkilökohtaisiin tai joukkuekilpailuihin eikä myöskään pelata julkista tai näytösottelua sellaista pelaajaa vastaan, joka ei kuulu jonkin maan squashliiton alaiseen seuraan.

6. Näiden määräysten rikkomisesta saattaa seurata liiton hallituksen antama varoitus tai julistaminen kilpailukelvottomaksi määräajaksi.

7. Kilpailuvaliokunta valvoo määräysten noudattamista ja raportoi SSqL:n hallitukselle.

8. Sääntöjen muutoksista päättää SSqL:n hallitus.

SSqL / 10.8.2005