Facebook
Twitter
In English

SSqL:n kilpailumääräykset

Kansainvälisissä ja kansallisissa kilpailuissa sekä Suomen Squashliiton mestaruuskilpailuissa, jotka järjestää liitto tai liittoon kuuluva seura, on vahvistettujen pelisääntöjen lisäksi noudatettava reilun pelin periaatetta sekä allamainittuja määräyksiä.

1. Kilpailujen järjestäminen edellyttää SSqL:n kilpailuvaliokunnan suostumuksen. Kilpailujen järjestämisoikeuden myöntää kilpailuvaliokunta seuroille niiden tekemien anomusten perusteella. Kilpailuanomus on jätettävä kirjallisesti SSqL:n ilmoittamaan päivämäärään mennessä SSqL:n toimistoon (squash.office[at]squash.fi).
Kilpailuvaliokunta voi myöntää anomuksesta kilpailujen järjestämisoikeuden myös kesken kilpailukauden, jos se tehdään vähintään neljä viikkoa ennen ensimmäistä suunniteltua pelipäivää.
Liitto voi järjestää kilpailuja ja maaotteluja hallituksen päätöksellä.

2. Suomen Squashliiton ja sen alaisten seurojen kilpailujen ja näytösten televisio, elokuva, internetstriimaus ja radiointioikeudet ovat Suomen Squashliitolla.

3. Kilpailuanomukset ovat sitovia ja edellyttävät rekisteröintimaksun maksamista huomautusajan mentyä umpeen. Kilpailujen mahdollisesta siirtämisestä on neuvoteltava vähintään kaksi kuukautta ennen kilpailujen alkamista kilpailuvaliokunnan kanssa.

4. Liittoon kuuluvan seuran järjestämissä yleisissä kilpailuissa on jokaisella osanottajalla oltava voimassaoleva kilpailulisenssi. Tämä ei koske kuntoluokan pelaajia.
Lisäksi kaikilla luokitelluilla pelaajilla on oltava voimassaoleva tuomarikortti. Ilmoittautuessaan kilpailuun sitoutuu pelaaja samalla toimimaan tuomarina yhdessä ottelussa osallistumaansa luokkaa kohden.
Junioripelaajien on käytettävä suojalaseja kaikissa kilpailuissa. (SSqL:n hallituksen päätös 10.1.2013)
Edellytyksenä kilpailuihin osallistumiseen on lisäksi, että urheilijat noudattavat Suomen Antidopingtoimikunnan ja Maailman Squashliiton (WSF) dopingsääntöjä. Kaikkia urheilijoita, valmentajia ja toimitsijoita velvoitetaan tutustumaan heitä koskeviin dopingsääntöihin. Tiedot urheilussa kielletyistä dopingaineista ja -menetelmistä löytyvät Suomen Antidopingtoimikunnan vuosittaisesta julkaisusta ”Kielletyt ja sallitut lääkeaineet urheilussa”.
Jollei Maailman Squashliitto (WSF) ole päättänyt ankarammista rangaistuksista, minimirangaistukset dopingrikkomuksissa ovat:
– Määräaikainen kilpailukielto (pääasiassa 2 vuotta ensimmäisestä dopingrikkomuksesta)
– Elinikäinen kilpailukielto toistuvasta dopingrikkomuksesta.
– Suomen Antidopingtoimikunnan lausunnon perusteella varoitus.

5. SSqL:oon tai johonkin ulkomaiseen Squashliittoon kuulumattomat eivät voi osallistua liiton tai siihen kuuluvan seuran järjestämiin V-, A-, B-, C ja D-luokan sekä SSqL:n mestaruuskilpailujen säännöissä mainittujen luokkien kilpailuihin.

6. Jokaista kilpailua johtamaan on nimettävä kilpailutoimikunta.

7. Kilpailutoimikunnan on julkaistava ja lähetettävä kilpailukutsu vähintään kolme viikkoa ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Jos kyseessä ei ole ns. kunto- tai kutsukilpailu, on kutsu lähetettävä kaikille liiton jäsenseuroille sekä liittoon.
Kutsussa on mainittava seuraavat seikat
– kilpailujen nimi, aika ja paikka
– kilpailuluokat, -sarjat ja -maksut
– käytettävä pallomerkki ja -tyyppi
– minne ja kenelle sekä millä osoitteella osanottoilmoitukset on lähetettävä
– ilmoittautumisajan täsmällinen ajankota
– arvonnan aika ja paikka
– kilpailutoimikunta, kilpailujen johtaja ja päätuomari
– otteluohjelmapalvelu
– muut palaajille tärkeät seikat

8. Kilpailutoimikunnan on nimettävä kilpailujen johtaja ja päätuomari sekä heidän sijaisensa.
Kilpailujen johtajan ja päätuomarin tai heidän sijaisensa on aina oltava paikalla kilpailujen aikana. Kilpailun johtaja ja päätuomari voivat toimia ottelun tuomarina / ylituomarina, ainoastaan kun sijainen on paikalla

9. Kilpailutoimikunnan on vastattava kentillä vallitsevasta järjestyksestä sekä siitä, että kilpailuja johdetaan puolueettomasti. Kilpailujen johtajan tai päätuomarin tekemän ilmoituksen perusteella on kilpailutoimikunnalla oikeus sulkea kilpailusta osanottaja, joka on käyttäytynyt sopimattomasti, kuitenkin vasta sitten, kun kyseiselle osanottajalle on annettu tilaisuus selittää käyttäytymisensä.

10. Kilpailuihin ilmoittautunen tulee suorittaa kilpailukutsussa mainitulla tavalla. Järjestävä seura on velvollinen tarkastamaan kaikkien osanottajien kilpailulisenssin sekä tuomarikortin. Arvonnan jälkeen ilmoittautunut pelaaja voidaan ottaa kilpailuun mukaan vain, mikäli pelaajan sijoitus rankinglistalla ei edellyttäisi hänen sijoittamista kyseisessä kilpailussa.

11. Kilpailun johtajan tai hänen sijaisensa on laadittava ottelujärjestys, määrättävä kenttien käytöstä. Kilpailun päätuomarin tai hänen sijaisensa on asetettava ja tarvittaessa myös vaihdettava ottelutuomarit.

12. Ylituomarin (referee) tekemiin ratkaisuihin nähden, jotka koskevat peliin liittyviä tapahtumia, ei saa esittää mitään vastalauseita, ja jokaista pelaajaa, joka sanoin tai teoin ilmaisee, ettei hän ratkaisuja hyväksy, voidaan rankaista pelisääntöjen edellyttämällä tavalla.

13. Kilpailumääräysten soveltamisesta aiheutuvat erimielisyydet joita kilpailun johtaja ei voi ratkaista, on, jos erimielisyydet koskevat vain saman seuran jäseniä, tämän seuran hallituksen ratkaistava, muussa tapauksessa liiton kilpailuvaliokunnan. Pelisääntöjen tulkintoja koskevat erimielisyydet, joita ottelun ylituomari ei voi ratkaista, on kilpailun päätuomarin ratkaistava.

14. Kilpailuun osallistuvalla pelaajalla on oikeus olla läsnä arvonnassa.

15. Pelaajan, joka ilmoittautuu kilpailuun, on aina maksettava osanottomaksu. Poikkeuksena ainoastaan tapaukset, joissa pelaaja esittää lääkärintodistuksen tai muun vastaavan ja ilmoittaa poisjäännistään järjestäjille yhtä vuorokautta ennen kilpailun alkua.

16. Välittömästi kunkin kilpailun jälkeen on järjestävän seuran lähetettävä täydelliset tulokset liiton toimistoon.

17. Urheilutoiminnan eettinen lähtökohta on, että urheilijat, joukkueet ja seurat pyrkivät kilpailutilanteessa parhaaseen mahdolliseen suoritukseen.
Seura, joka osallistuu kilpailutapahtuman tuloksen sopimiseen etukäteen menettää kilpailuoikeutensa pääsääntöisesti vähintään kahdeksi kaudeksi.
Urheilija, joka osallistuu tulosten sopimiseen asetetaan kilpailu- ja toimitsijakieltoon pääsääntöisesti vähintään kahdeksi kilpailukaudeksi.
Seuran toimitsija, joka osallistuu tulosten sopimiseen asetetaan toimitsijakieltoon pääsääntöisesti vähintään kahdeksi kilpailukaudeksi.

18. Kilpailuvaliokunta valvoo määräysten noudattamista ja raportoi SSqL:n hallitukselle.

19. Sääntöjen muutoksista päättää SSqL:n hallitus.

SSqL / 10.8.2005