Facebook
Twitter
In English

Seurojen viestintä

Nettisivut
Squashliitto auttaa seuroja nettisivujen luomisessa tai kehittämisessä seuraviestinnän ja -markkinoinnin tehostamiseksi. Ne voidaan haluttaessa luoda samalle pohjalle Squash.fi-sivuston kanssa. Kysy lisää liiton toimistosta.
Sosiaalinen media
Päivän sana on viestinnän monimuotoisuus. Nettisivujen lisäksi seuran kannattaa ottaa käyttöön sosiaalisen median eri kanavat (mm. Facebook, Instagram, Twitter). Facebookia käyttää suuri osa squashin harrastajista Suomessa ja maailmalla, ja muiden yhteisöpalvelujen käyttö on kasvussa. Tilin perustaminen ja päivittäminen ei ole työlästä, kun siihen vastuutetaan 1–3 seura-aktiivia. Kannattaa sopia myös laajemmin, kuka tai ketkä huolehtivat kauden aikana seuran viestinnästä. Kynnys somepäivityksiin on hyvä pitää matalana: esimerkiksi kaikki halukkaat voivat lähettää seuran squashuutisvirtaan tunnelmia ja tietoiskuja.
Paikallismediat
Paikallisille tiedotusvälineille kannattaa kertoa aktiivisesti seuran toiminnasta ja tapahtumista. Pitkäjänteinen työ palkitaan, ja jokainen juttu lehdessä tai maininta televisiossa ovat squashille mainosta. Liiton toimisto auttaa seuroja kaikissa viestintäasioissa.