Facebook
Twitter
In English

SQUASHIN LYHENNETYT SÄÄNNÖT

Päivitetty 6/2015

Squashin sääntötiivistelmä auttaa ymmärtämään lajin perusasiat. Lyhennetyt säännöt eivät korvaa täydellisiä sääntöjä, jotka varsinkin kilpapelaajien kannattaa tuntea.
Suluissa kerrotut numerot viittaavat täydellisten sääntöjen kohtiin.

PISTELASKU (sääntö 2)
Ottelu ratkaistaan paras viidestä erästä -periaatteella. Kukin erä pelataan 11 pisteeseen. Jos pistetilanne on tasan 10, erää jatketaan, kunnes toinen pelaajista saavuttaa kahden pisteen eron.
Sekä syöttäjä että vastaanottaja voivat voittaa pisteen. Voittaessaan pallon syöttäjä voittaa pisteen ja jatkaa syöttämistä. Jos taas syötön vastaanottaja voittaa pallon, hän saa pisteen ja syöttää seuraavaksi.

LÄMMITTELY (sääntö 4)
Ottelun alkaessa pelaajat menevät yhdessä kentälle lämmittämään pallon enintään 5 minuutiksi. 2,5 minuutin kuluttua pelaajien on vaihdettava puolia, elleivät he ole aiemmin sitä tehneet.
Pelaajilla on oltava yhtäläiset mahdollisuudet lyödä palloa.
Pelaaja, joka lyö palloa itselleen kohtuuttoman kauan, lämmittelee sääntöjen vastaisesti.

SYÖTTÖ (sääntö 5)
Pelaaja, joka voittaa mailanpyörityksellä suoritettavan arvonnan, syöttää ensimmäisenä.
Jokaisen erän ja kunkin syötönvaihdon jälkeen syöttäjä valitsee, kummasta ruudusta syöttää. Säilyttäessään syöttövuoron hänen on syötettävä vuorotellen kummastakin ruudusta.
Syöttäessään pelaajalla on oltava vähintään toinen jalka kosketuksessa lattiaan syöttöruudun rajojen sisäpuolella (niin, että jalka ei osu rajaan). Syöttö on oikein, kun pallo osuu suoraan etuseinään syöttö- ja ylärajan väliin ja putoaa lattiaan osuessaan vastaanottajan puoleiselle syöttöalueelle. Vastaanottaja saa halutessaan palauttaa syötön suoraan ilmasta.
PELIN KULKU (sääntö 6)
Palautus on oikea, jos vastaanottaja lyö pallon etuseinään sen ylä- ja alarajojen väliin, ennen kuin pallo ehtii koskettaa lattiaa kahdesti. Ennen etuseinää pallo saa osua sivu- ja/tai takaseiniin, muttei lattiaan.
Palautus on väärä, jos pallo on osunut lattiaan useammin kuin kerran (“vanha pallo”) tai jos sitä on lyöty sääntöjen vastaisesti (kaksoiskosketus tai palloa on “kannettu” mailalla). Palautus on väärä myös silloin, jos pallo osuu lattiaan ennen etuseinää tai jos se on lyöty alarajaan tai sen alle taikka ylärajaan tai sen yli.

PALLORALLI
Oikean syötön jälkeen pelaajat lyövät palloa vuorotellen, kunnes toinen tekee virheen tai ei onnistu palauttamaan palloa.
Palloralli muodostuu syötöstä ja sitä seuraavista oikeista lyönneistä. Pelaaja voittaa pallon
– jos vastustaja ei onnistu palauttamaan sitä oikein tai
– jos pallo osuu vastustajaan (ml. maila ja vaatetus), ennen kuin tämä on yrittänyt lyödä sitä.
HUOM! Pelaajan ei missään pelitilanteessa tule lyödä palloa, jos on olemassa vaara, että maila tai pallo osuu vastustajaan. Tällaisessa tilanteessa peli keskeytyy ja pallo pelataan joko uudestaan (let) tai lyöjä voittaa pallon (stroke).

PELIN JATKUVUUS (sääntö 7)
Kilpapelin on edettävä keskeytyksettä ensimmäisen syötön jälkeen erän loppuun asti. Pallorallin päätyttyä seuraava käynnistyy viipymättä. Kunkin erän välissä on sallittua pitää 90 sekunnin mittainen tauko. Pelaajat saavat tarvittaessa vaihtaa mailaa tai varusteita.

ESTÄMINEN (sääntö 8)
Lyöntivuorossa olevalla pelaajalla on oikeus lyödä palloa vapaasti, vastustajan estämättä. Välttääkseen estämisen pelaajan on kaikin tavoin mahdollistettava vastustajalleen
– esteetön kulku pallolle
– vapaa näkyvyys pallolle
– tila löydä palloa kohtuullisella heilahduksella ja
– vapaus lyödä pallo suoraan etuseinään.
Pelaajalla, joka kokee tulevansa estetyksi, on oikeus joko jatkaa pelaamista tai keskeyttää peli. Suositeltavaa on keskeyttää peli aina, kun on olemassa vaara törmätä vastustajaan taikka osua häneen mailalla tai pallolla.
Kun peli keskeytyy estämisen seurauksena, noudatetaan pääsääntöisesti seuraavaa:
– Piste pelataan uudestaan (let), jos lyöntivuorossa oleva olisi pystynyt palauttamaan pallon ja vastustaja on kaikin tavoin pyrkinyt väistämään.
– Lyöntivuorossa oleva häviää pisteen (ei let), jos
* hän ei olisi pystynyt palauttamaan palloa tai
* hän on ”hyväksynyt” estämisen ja jatkanut pelaamista tai
* estäminen oli niin vähäistä, ettei se vaikeuttanut kulkua pallolle tai lyöntiä.
– Lyöntivuorossa oleva voittaa pallon (stroke), jos
* vastustaja ei kaikin tavoin pyrkinyt väistämään tai
* lyöntivuorossa oleva olisi pystynyt tekemään voittavan lyönnin tai
* pallo olisi osunut vastustajaan matkalla suoraan etuseinään.

KÄÄNTYMINEN (sääntö 8.13)
Kääntyminen on kyseessä silloin, kun lyöjä seuraa palloa tai antaa sen kulkea itsensä ympäri – kummassakin tapauksessa niin, että pelaaja lyö palloa oikealta puoleltaan, kun se on ohittanut hänet vasemmalta, tai päinvastoin.
Lyöjä häviää pisteen (stroke), jos kääntymisen jälkeen lyöty pallo osuu vastustajaan.
Piste pelataan uudestaan (let), jos lyöjä kääntyessään jättää lyömättä siksi, että pelkää osuvansa vastustajaan.

PALLO OSUU PELAAJAAN (sääntö 9)
Peli keskeytyy, jos pelaajan lyömä pallo osuu vastustajaan (ml. maila ja vaatetus) ennen osumistaan etuseinään.
Lyöjä voittaa tällaisessa tilanteessa pisteen, jos palautus olisi mennyt suoraan etuseinään, edellyttäen että lyöjä ei ole ns. kääntynyt (ks. edellä).
Palloralli pelataan uudestaan (let), jos pallo osui tai olisi osunut muihin seiniin ennen etuseinää.
Lyöjä häviää pallorallin (stroke), jos pallo ei olisi mennyt suoraan tai muiden seinien kautta etuseinään.

MUITA LET-SÄÄNTÖJÄ
Letiin päättynyt ratkaisematon palloralli pelataan uudelleen, ja syöttäjä syöttää samasta ruudusta.
Edellä mainittujen tilanteiden lisäksi let voidaan myöntää myös esim. silloin, kun pallo osuu lattialla olevaan esineeseen tai kun lyöjä jättää lyömättä pelätessään perustellusti, että hän saattaisi vahingoittaa vastustajaa.
Let on myönnettävä myös, jos vastaanottaja ei ole valmiina syöttöön eikä yritä palauttaa sitä tai jos pallo rikkoutuu pelin aikana.

VERENVUOTO, LOUKKAANTUMINEN JA SAIRASTUMINEN (sääntö 14)
Tapaturman seurauksena tai muusta syystä alkanut verenvuoto on tyrehdytettävä, ennen kuin peli voi jatkua. Pelaaja saa käyttää kohtuullisen ajan verta vuotavan vamman hoitamiseen.
Loukkaantunut pelaaja voittaa ottelun, jos verenvuodon aiheutti selvästi vastustaja.
Jos verenvuoto uusiutuu pelin jatkuttua, pelaajalla ole oikeutta uuteen taukoon lukuun ottamatta sitä vaihtoehtoa, että hän luovuttaa käynnissä olevan erän ja käyttää erätauon vuodon tyrehdyttämiseen. Jos verenvuoto ei tyrehdy erätauon aikana, pelaajan luovutettava ottelu.
Loukkaantumisessa, johon ei liity verenvuotoa, tuomarin on päätettävä, oliko tapahtuma
– vastustajan aiheuttama
– itse aiheutettu
– molempien pelaajien yhdessä aiheuttama.
Loukkaantunut pelaaja voittaa ottelun, jos toipumisaikaa vaativan vamman aiheutti selvästi vastustaja.
Loukkaantunut pelaaja saa 3 minuutin toipumisajan, jos vamma oli itse aiheutettu. Ajan kuluttua umpeen pelaajan on jatkettava pelaamista tai luovutettava käynnissä oleva erä saadakseen 90 sekunnin lisäajan.
Jos vamma on pelaajien yhdessä aiheuttama, loukkaantuneelle myönnetään 15 minuutin toipumisaika, jota tuomari (referee) voi jatkaa 15 minuutilla harkintansa mukaan.
Muu kuin vamman aiheuttama pelikyvyttömyys ei oikeuta toipumistaukoon, vaan pelaajan on jatkettava peliä tai luovutettava käynnissä oleva erä saadakseen 90 sekunnin tauon. Krampit, pahoinvoinnit ja hengästymiset (ml. astma) lasketaan tähän ryhmään. Pelaaja häviää ottelun, jos hän oksentaa kentälle.
PELAAJAN VELVOLLISUUDET
Pelaajan velvollisuuksista kilpailuissa säädetään useissa sääntökohdissa. Harrastajan velvollisuuksista tärkeimpiä on turvallisuus.

KÄYTÖS KENTÄLLÄ (sääntö 15)
Hyökkäävää, alentavaa tai loukkaavaa käytöstä ei hyväksytä squashissa.
Tämän säännön mukaisia rikkomuksia ovat mm. seuraavat:
rivoudet, herjaaminen ja fyysinen väkivalta, erimielisyys tuomareiden (markerin tai refereen) kanssa, mailan, pallon tai kentän vahingoittaminen, peliohjeiden saaminen muulloin kuin erätauolla, tarpeeton fyysinen kosketus, kohtuuttomasti tilaa vievä lyöntiliike, yksipuolinen pallottelu, myöhästyminen tauolta, vaarallinen pelitapa tai teko, viivyttely.