Facebook
Twitter
In English

Lunastetut lisenssit 2020-2021

Päivitetty 11.9.2020 klo 20:10

Kertalisenssit

Mäkisalo Esa SquNa 18.9.2020 (viimeinen voimassaolopvä)
Rossi Antti NääsSq 11.9.2020 (viimeinen voimassaolopvä)
Ulvila Juha SqJu 11.9.2020 (viimeinen voimassaolopvä)

Kausilisenssit

Aalto Kari ESRC
Aarto Ilkka Sq88
Aarto Oliver Sq88
Ahlroos Timo TSSq
Ahola Juha MyyrSquash
Ahonen Aapo SqK
Andersson Albert PompS
Bäckström Kasper MyyrSquash
Ben-Amor Lara ESRC
Blomqvist Jyri NääsSq
Boden Piers MiSq
Brink Alexander ESRC
Castren Heikki MyyrSquash
Eskola Ville ESRC
Granroth Kenneth HSK
Heimo Hannu SaSkö
Heinonen Juha NääsSq
Hiltunen Kari HSRC
Högström Karl-Kristian ESRC
Holden Benjamin HSRC
Iglesias Ortiz Angel NääsSq
Järvenkylä Mico JSK
Järvenkylä Tiina JSK
Joutsi Roosa SquNa
Joutsi Viola SquNa
Kaistinen Markku SalSi
Kämäräinen Marko SC Ruka
Kanto Jenni HSK
Karhu Joonas KSQ
Karjalainen Hannu HSK
Karsikas Ville JSK
Kaukonen Markus ESRC
Kela Petri ESRC
Kenakkala Sami OSK
Kivi-koskinen Marko HSRC
Knuuti Eelis MyyrSquash
Knuuti Juha ESRC
Koivumäki Sanna ESRC
Kolehmainen Ilmari MyyrSquash
Kontiainen Juho ESRC
Konttinen Jesse MyyrSquash
Konttinen Vesa-Pekka JSK
Kontuniemi Jali NääsSq
Korhonen Emilia ESRC
Koskelin Janne Smash
Koskinen Henri MiSq
Koskinen Riina HSRC
Koskivaara Hugo ESRC
Koskivaara Karla ESRC
Koskivaara Kimmo ESRC
Kostiainen Emilia ESRC
Kotila Jane ESRC
Kuosmanen Joni SqK
Kuuluvainen Tuomas SquNa
Lahdenperä Tatu JSK
Lähteenmäki Petteri NääsSq
Laitinen Oskari OSK
Leskinen Aleksi MiSq
Leskinen Kale HSK
Liimatainen Juha ESRC
Lonkila Juho HSRC
Luhtala Inka ESRC
M’Rabet Michel ESRC
Mäki Erik NääsSq
Mangaonkar Mahesh JSK
Marjomaa Olli HSK
Mehta Riku KSQ
Montell Timo JSK
Monto Mika HSRC
Niemi Tuukka HSRC
Nikunen Ville HSRC
Niskala Onni SC Ruka
Nousmaa Timo MyyrSquash
Nurmonen Susanna ESRC
Ojala Ari NääsSq
Ojala Pia ESRC
Oksa Mika SaSkö
Ollikainen Nea ESRC
Orphanou Daniel HSK
Orphanou Raphael Valentin ESRC
Paasonen Niko HSRC
Paksu Viivi MiSq
Palonen Amelie ESRC
Peltola Janne-Matti SalSi
Penttilä Atte Smash
Petäjä Ohto Alvari LahtiSq
Piekäinen Riikka ESRC
Prandstetter Satu HSK
Punkkinen Valtteri ESRC
Puustinen Arja TSK
Pyykkö Tero NääsSq
Raatikainen Luukas MyyrSquash
Räisänen Aaro MyyrSquash
Raiski Seppo Sq88
Repo Petteri HSRC
Riikonen Pekka LahtiSq
Riutta Jan HSK
Routamo Tomi MyyrSquash
Ruotanen Heikki JSK
Ruotanen Lotta JSK
Saari Risto TSSq
Saarnivaara Pete Smash
Salminen Riku HSK
Salomaa Lenni ESRC
Salonen Simo-Pekka MyyrSquash
Särkiniemi Jan MyyrSquash
Sarvi Eero MyyrSquash
Seilo Saimi SquNa
Seilo Timo SquNa
Siren Mikael ESRC
Söderström Juha TSSq
Solansuu Tommi SalSi
Somoano Carrasco Alberto ESRC
Stengård Atte SquNa
Stengård Iida SquNa
Stengård Jani SquNa
Stengård Jemina SquNa
Stengård Jonne SquNa
Stengård Kamilla SquNa
Stengård Severi SquNa
Stör Kai PompS
Sukari Atte TSSq
Sulku Lasse SaSkö
Suomalainen Mikko TSSq
Taavitsainen Saana JSK
Teitti Aapo MiSq
Teitti Erno MiSq
Teitti Tuomas MiSq
Tiitinen Petteri TSSq
Toivanen Lotta TSSq
Toivanen Roope TSSq
Tulonen Timo HSRC
Tuomi Matias ESRC
Vaarala Eino ESRC
Vähämaa Jaakko ESRC
Vainio Marja ESRC
Väisänen Jesse Smash
Vakkala Ari HSRC
Valasma Harri OSK
Ventoniemi Mika HSK
Vihtonen Mathew MyyrSquash
Vuopala Risto HSRC
Wahlstedt Jyrki HSRC
Walli Bertil ESP
Wiljander Esa PompS
Wiman Stella SquNa
Yliranta Raimo JSK