Facebook
Twitter
In English

Matkustussääntö

SUOMEN SQUASHLIITTO ry:n MATKUSTUSSÄÄNTÖ

1§ Soveltamisala
Tämä matkasääntö koskee SSqL:n toimesta maksettavia matkakustannusten korvauksia. Henkilöllö on oikeus matkakustannusten korvauksiin tämän matkasäännön mukaisesti.

2§ Matkojen etukäteishyväksyntä
Jokaiseen koti- ja ulkomaanmatkaan on henkilön saatava toiminnanjohtajan tai hallituksen pj:n etukäteishyväksyntä, joka voi olla suullinen tai kirjallinen.
Etukäteishyväksyntää koskevan vaatimuksen tarkoitus on lisätä matkojen suunnitelmallisuutta.

3§ Matkojen suunnitelmallisuus ja taloudellisuus
Matka on suunniteltava riittävän ajoissa ja siten, että voidaan ottaa huomioon tehtävien kannalta parhaat ja joustavimmat matkajärjestelyt.

Matka on toteutettava tarkoituksenmukaisesti ja taloudellisesti. Tämä tarkoittaa matkakustannusten optimointia esim. Mtkareitin, ajojen yhdistelemisen, hotellin, lentoyhtiön ja mahdollisten muiden erityishintaisten matkalippujen suhteen.

4§ Matkavuorokausi
Matkavuorokausi on enintään 24 tuntia kestävä ajanjakso, joka alkaa henkilön lähtiessä matkalle hallilta tai asunnoltaan ja päättyy kun hän palaa hallille tai asunnolleen.

5§ Päiväraha
Päivärahan tarkoituksena on korvata (työ)matkan vuoksi henkilölle syntyneet ylimääräiset elinkustannukset. Päiväraha voi olla 6§:n ja 7§:n mukaisesti koko- tai osapäiväraha.

Päiväraha suoritetaan verohallituksen verovapaista matkakustannusten korvauksista antaman, kulloinkin voimassa olevan päätöksen mukaisin edellytyksin.

Matkavuorokauden aikana saadut ilmaiset ateriat voivat pienentää päivärahan enimmäismäärää 6§:n ja 7§:n mukaisesti. Ilmaisaterioiden lukumäärä on aina merkittävä matkalaskuun.

6§ Kotimaan päiväraha
Kotimaan matkalta maksettava päiväraha on joko osapäiväraha tai kokopäiväraha seuraavasti:

– Osapäiväraha, jos matka kestää yli 6 tuntia
– Kokopäiväraha, jos matka kestää yli 10 tuntia
Jos matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden
– Vähintään 2 tunnilla, maksetaan osapäiväraha
– Yli 6 tunnilla, maksetaan kokopäiväraha

Jos henkilö saa matkavuorokauden aikana ilmaisen aterian, päivärahan määrä on puolet ko. Päivärahan määrästä.

7§ Ulkomaan päiväraha
Ulkomaan päiväraha määräytyy samojen sääntöjen perusteella kuin kotimaan päiväraha. Päivärahan suuruus on verohallituksen vuotuisten sääntöjen mukainen.

8§ Majoituskulut
Milloin henkilö joutuu matkan aikana yöpymään, korvataan majoituskulut majoituslaskun perusteella.

Majoituspaikan valinnassa on erityisesti huomioitava sen kohtuullisuus ja tarkoituksenmukaisuus.

Majoituslaskuun saa huoneen hintaan kuuluvana sisältyä aamiainen. Mikäli hotelli laskuttaa aamiaisen erikseen kuuluu aamiainen päivärahalla korvattaviin kustannuksiin.

9§ Oma auto
Matkan hyväsyjän antamalla luvalla voidaan matka suorittaa henkilön omalla autolla, jos se on liiton kannalta taloudellista (esim. useita matkustajia).

Oman auton käytöstä maksetaan kilometrikorvaus verohallinnon voimassa olevien sääntöjen mukaan.

Pysäköintimaksut korvataa tositetta vastaan matkalaskun yhteydessä.

10§ Matkalaskun laatiminen
Matkalasku on liitteineen asianmukaisesti tarkastettuna ja hyväksyttynä jätettävä maksettavaksi viimeistään 30 vuorokauden kuluttua matkan päättymisestä. Muussa tapauksessa matkakuluja ei korvata.

SSqL 19.08.2010